LAKU-kuntoutus koko perheelle

LAKU-kuntoutus on kuntoutusta, jossa pääsette koko perheen voimin mukaan monipuoliseen, arjen helpottamiseen tähtäävään toimintaan Oulussa ja Tampereella.

Kuntouksen kustantaa Kela, ja sitä toteuttavat moniammatilliset tiimimme. Lisäksi LAKU-yhteistyökumppaninamme toimii Nuorten Ystävät.

Vuoden 2016 jälkeen emme voi valitettavasti enää ottaa uusia asiakkaita kuntoutukseen.  Laku-kuntoutus jatkuu meneillään olevien kuntoutusten osalta vielä vuosien 2017 ja 2018 ajan.

PALAUTTEESI ON MEILLE TÄRKEÄ. PÄÄSET ANTAMAAN SITÄ TÄSTÄ!

LAKU-kuntoutus on Kelan kustantama kokonaisuus

Tavoitteet perheen haasteista käsin

LAKU-kuntoutuksen yleisenä tavoitteena on tukea lapsen psykososiaalista kehitystä sekä arjen sujumista niin kotona, päiväkodissa kuin koulussa.

Kuntoutuksen yksilölliset tavoitteet laadimme aina yhdessä jokaisen osallistujan – lapsen ja perheen – kanssa.

 

Perheen kuntoutuspolku LAKUssa alkaa perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lähetteestä.

Kela määrittää, että LAKUun  voivat osallistua

5–6-vuotiaat lapset, kun heillä tutkimuksissa todettu tunne-elämän tai käyttäytymisen pulmia tai neuropsykiatrisia oireita
6–12-vuotiaat koululaiset, joilla on neuropsykiatrinen diagnoosi, kuten esimerkiksi ADHD tai Aspergerin oireyhtymä

Lapsen oireet vaikeuttavat tavalla tai toisella arkea kotona, koulussa, päiväkodissa ja vapaa-ajalla.

LAKU-kuntoutus on yhdessä tekemistä.

Keskustellaan, leikitään, pelataan

LAKU-kuntoutuksessa tavoitteiden mukaisia uusia taitoja harjoitellaan monipuolisesti. Yhdessä keskustellaan, leikitään, pelataan, askarrellaan ja tehdään pieniä retkiä lähiseuduille. Kaikki tekeminen ja toiminta on suunnattu koko perheelle – sekä lapsille että vanhemmille.

Tavataan arjen kuvioissa sekä kuntoutusviikonloppuina

LAKU-kuntoutuksessa tapaamme yhteensä 35 kertaa. Tapaamisiin kuuluvat lapsen omat käynnit, koko perheen yhteiset käynnit sekä yhteistyöpalaverit koulun, päiväkodin ja hoitavan tahon kanssa.

Lisäksi perheellänne on mahdollisuus osallistua kahteen kuntoutusviikonloppuun ja eriaiheisiin vanhempainryhmiin, joista löydät lisätietoa kaupunkikohtaisen linkin alta.

Tarvittaessa LAKUun voi hakea 15 lisäkäyntiä.

Laku-kuntoutus koostuu lasten omat käynnit, perheen käynnit ja erilaiset yhteistyöpalaverit.