Olemme osa Coronariaa

Lasten psykoterapia

Medifamilia, Tampere

Lasten psykoterapia: Ratkaisukeskeinen psykoterapia suuntautuu nykyhetkeen sekä tulevaisuutta koskeviin toiveisiin ja tavoitteisiin. Terapiassa voidaan käydä läpi myös aiempia elämäntapahtumia. Silloin menneeseen pyritään löytämään uusia näkökulmia, jotka voivat selkeyttää ajatuksia nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

Lasten psykoterapiassa terapian tavoitteet määritellään yhteistyössä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Yhteisissä keskusteluissa ja leikeissä pyritään saamaan esille omat voimavarat ja vahvuudet sekä huomioimaan kaikenlainen edistyminen. Selkeät yhteiset tavoitteet, kotitehtävät ja luovuus tukevat tavoitteeseen pääsyä.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia soveltuu monenlaisiin tilanteisiin sekä erilaisille asiakasryhmille, ja sitä voidaan toteuttaa yksilöllisillä toimintamuodoilla. Myös eläinavusteiset terapiakäynnit ovat mahdollisia.

+

Hanna Kulmala

psykologi, psykoterapeutti