Olemme osa Coronariaa

Ryhmätoimintaterapia

Medifamilia, Tampere

Ryhmätoimintaterapia: Ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa on mahdollisuus harjoitella mm. sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustaitoja sekä saada myönteinen kokemus itsestä ryhmän jäsenenä.

Terapeuttimme toimivat sosiaalisissa tilanteissa ohjaajina, jotka valitsevat kullekin ryhmälle terapeuttiset ja tavoitteisiin johtavat toiminnan muodot.

Ryhmäkoot

Pienimmillään ryhmä voi tarkoittaa yhden terapeutin ohjaamaa kahden asiakkaan yhteistyötä.

Kahden terapeutin ohjaamassa ryhmässä on 4–6 asiakasta.

Opitut taidot arkeen

Jotta ryhmässä opitut taidot siirtyvät arkeen, yhteistyö arkiympäristöjen kanssa on erityisen tärkeää. Siksi ohjauskäynnit ja verkostoyhteistyö ovat olennainen osa ryhmäkuntoutustamme.

ART-ryhmät

Hyödynnämme ryhmissä tarvittaessa ART-menetelmää (Aggression Replacement Training), jonka avulla harjoitellaan sosiaalisia taitoja, aggression hallintaa ja moraalista päätöksentekoa.

Menetelmän avulla lapsille ja nuorille annetaan vaihtoehtoja aggressiiviselle käyttäytymiselle sekä mahdollisuus harjoitella uusia taitoja yhdessä.

Elokuussa 2017 alkavat ryhmät

Aloitamme syksyllä neljä uutta toimintaterapiaryhmää, jotka kokoontuvat  2017-2018 vuosien aikana yhteensä 40 kertaa.

Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen ryhmät

Tarkkaavaisuus, toiminnan ohjaus ja sosiaalisten taitojen ryhmät, Art-menetelmää hyödyntäen

 

 

 

 

+

Heli Sitari

palvelupäällikkö, toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
+

Anna-Reetta Jokelainen

toimintaterapeutti
+

Maija Syrjä

toimintaterpeutti AMK
+

Marjut Pienimäki

toimintaterapeutti
+

Ninni Sjölund

toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
+

Saija Manninen

toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
+

Virve Kuusisto-Mäkinen

toimintaterapeutti