Olemme osa Coronariaa

Tules- ja reumapalvelulinja, lapset ja nuoret

Medifamilia, Oulu

Kohderyhmä: 0–18(–25)-vuotiaat lapset ja nuoret, joilla on tehostetun ja moniammatillisesti toteutettavan yksilökuntoutuksen ajankohtainen tarve

 

Tavoitteet: Kuntoutuksessa kartoitetaan kuntoutujan ja hänen perheensä kanssa kuntoutujan kokonaistilanne ja etsitään konkreettisia, arkea tukevia ratkaisuja. Kuntoutuksessa huomioidaan kuntoutujan  iänmukainen suoriutuminen ja erilaiset toimintaympäristöt. Kuntoutuksen yleisenä tavoitteena on itsetunnoltaan vahvistunut, omat vahvuudet ja haasteet  aiempaa paremmin tunnistava kuntoutuja. Kuntoutuksen aikana kuntoutuja itse, hänen perheensä ja lähiympäristönsä ovat saaneet tukea itse määrittelemiinsä pulmatilanteisiin, sekä voimavaroja arkeen.

Kuntoutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat  kuntoutujan ikä huomioiden esimerkiksi kivun kanssa toimeen tuleminen ja itsehoidon toteuttaminen, pitkäaikaissairaus ja minäkuva, terveelliset eämäntavat, tulevaisuus ja haaveet, leikki, mielekäs vapaa-aika ja osallisuus, sekä koulunkäynnin tukitoimet ja sosiaaliturvan mahdollisuudet. Kuntoutus mahdollistaa vertaitukea ja keskustelua ajankohtaisista asioita niin kuntoutujille, sisaruksille kuin vanhemmillekin.

Toteutus: Kuntoutus toteutetaan moniammatillisen työryhmän yhteistyönä. Lapsen omainen tai  perhe osallistuu kuntoutusjakson toteutukseen; näkökulma kuntoutuksen on perhelähtöinen ja ratkaisukeskeinen. Nuoren kuntoutujan omainen tai omaiset osallistuvat kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Kuntoutukseen voi osallistua avomuotoisesti, jolloin kuntoutuja osallistuu kuntoutuspäivään kotoa käsin, tai laitosmuotoisesti kuntoutuspaikassa yöpyen. Kuntoutus sisältää yksilöllisiä kuntoutustapaamisia moniammatillisen tiimin jäsenten kanssa, ryhmämuotoista vertaistukea ja kuntoutusta tukevaa toimintaa sekä perheen yhteisiä toimintatilanteita.

Kesto: 16 vuorokautta kahdessa tai kolmessa jaksossa

Ajankohta: Jaksojen ajankohdat sovitaan yksilöllisesti palvelutuottajan kanssa. Jaksoja toteutuu läpi vuoden.

Moniammatillisesta yksilökuntoutuksesta löytyy lisätietoja myös Kelan sivuilta http://www.kela.fi/moniammatillinen-yksilokuntoutus