Yleispalvelulinja, aikuiset

Medifamilia, Oulu

Kohderyhmä:

Kuntoutujalta edellytetään riittävää toiminta- ja liikkumiskykyä, jotta hän kykenee toimimaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustusta sekä osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Tavoitteet: kartoittaa yhdessä kuntoutujan kanssa kuntoutujan kokonaistilanne sekä etsiä ratkaisuja; asettaa konkreettisia tavoitteita, jotka tukevat kuntoutujan toimintakykyä työ, -opiskelu ja kotiympäristöissä

Toteutus: Kuntoutus toteutetaan moniammatillisen työryhmän yhteistyönä. Kuntoutujan omainen tai omaiset voivat osallistua kuntoutukseen kuntoutuspäätöksen mukaisesti enintään viiden vuorokauden ajan. Kuntoutus toteutetaan kahdessa jaksossa kuntoutussuunnitelman voimassaolon aikana. Kuntoutukseen voi osallistua avomuotoisesti, jolloin kuntoutuja osallistuu kuntoutuspäivään kotoa käsin, tai laitosmuotoisesti kuntoutuspaikassa yöpyen. Kuntoutus sisältää yksilöllisiä tapaamisia sekä ryhmämuotoista toimintaa.

Kesto: 16 vuorokautta kahdessa jaksossa