Kuntoutusta järjestetään Tampereella.

Medifamilian toimintaterapiassa vahvistetaan voimavaroja arjen haasteiden kohtaamisessa. Toimintaterapiaan ovat tervetulleita kaikenikäiset aikuiset. Toimintaterapiaa on mahdollista toteuttaa joustavasti vastaanotolla, asiakkaan kotona tai muualla asiakkaan toimintaympäristössä. Toimintaterapiaan kuuluu yksilökäyntien ohella myös tarpeen mukaan tiivis yhteistyö lähiverkostojen kanssa.

Meille voi tulla asiakkaaksi kuntien, sairaanhoitopiirin palveluseteleillä, maksusitoumuksella tai Kelan maksusitoumuksella.

Moniammatillista osaamista

Medifamilian toimintaterapeutit ovat kokeneita ammattilaisia, joilla on käytännönläheinen ote eri ikäisten aikuisten arjen pulmien ratkaisemiseen. Heidän tukenaan toimii erikoislääkärin johtama moniammatillinen tiimi, johon kuuluu mm. psykologi, sairaanhoitaja ja sosionomi.

Yksilötoimintaterapia

Yksilötoimintaterapian tavoitteena on tukea yksilön itsenäistä ja omatoimista suoriutumista elämän eri osa-alueilla. Toimintaterapiassa pyrimme mahdollistamaan jokaiselle asiakkaallemme juuri heille merkityksellisen ja itsenäisen arjen toteutumisen. Terapia suunnitellaan asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden pohjalta, jossa hänelle merkityksellinen toiminta on keskiössä. Toimintoina voivat olla esimerkiksi arjen askareet kotona, asiointi, kädentaidot, luovat menetelmät, rentoutumisen taidot.

Aikuisten toimintaterapiassa tuetaan ja harjoitellaan mm:

Miten haet aikuisten toimintaterapiaan?

Toimintaterapiaan hakeudutaan hoitavan tahon kautta. Hakuväyliä on kaksi:

1. Kelan kustantamaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa sinua hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Kela myöntää kuntoutussuunnitelmasi perusteella terapioita yleensä vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Katso tarkemmat ohjeet täältä. 
2. Lääkinnällisenä kuntoutuksena kunnan tai sairaanhoitopiirin palvelusetelillä tai maksusitoumuksella. Kysy lisätietoja hoitavalta taholta.

Ota yhteyttä, autamme mielellämme:

Asiakaspalvelun numero: 010 525 8801
Sähköposti: kuntoutus@coronaria.fi