Neuropsykiatrista kuntoutusta lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen

LAKU-perhekuntoutus

LAKU-perhekuntoutus on tarkoitettu neuropsykiatrisen diagnoosin saaneille 5–15-vuotiaille lapsille tai nuorille ja heidän perheilleen. Kuntoutukseen voi osallistua, mikäli lapsella on ADHD-, autismikirjon tai Touretten diagnoosi. Kuntoutus on Kelan kustantamaa. Kuntoutusta järjestetään Oulussa, Tampereella, Hyvinkäällä ja Helsingissä.

Lue lisää LAKU-perhekuntoutuksesta