Neuropsykiatrista kuntoutusta lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen

LAKU-perhekuntoutus

LAKU-perhekuntoutus on tarkoitettu neuropsykiatrisen diagnoosin saaneille 5–15-vuotiaille lapsille tai nuorille ja heidän perheilleen. Kuntoutukseen voi osallistua, mikäli lapsella on ADHD-, autismikirjon tai Touretten diagnoosi. Kuntoutus on Kelan kustantamaa. Kuntoutusta järjestetään Oulussa, Tampereella, Hyvinkäällä ja Helsingissä.

Lue lisää LAKU-perhekuntoutuksesta 

Medifamilia on toiminut jo vuodesta 2016 lähtien osana Coronariaa, joka on Suomen suurin moniammatillinen kuntoutus- ja terapiatalo. Marraskuussa 2023 yhdistämme Medifamilia.fi -sivut osaksi Coronaria.fi -sivustoa. Jatkossa löydät siis kaikki tutut Medifamilian kuntoutuspalvelut ja -kurssit sekä yhteystiedot Coronaria.fi -sivustolta https://www.coronaria.fi/kelan-kuntoutukset-ja-valmennukset/

Samalla Medifamilian nimi muuttuu. Uusi nimi on 11/2023 alkaen Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy. Löydät uuden nimen marraskuussa myös Kelan palveluntuottajalistalta.