Olemme osa Coronariaa

Puheterapia

Medifamilia, Oulu

Puheterapia: Yksilöllisessä puheterapiassa vahvistetaan lapsen tai nuoren kontakti, -vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja.
Lapsen kielellisten perustaitojen, puheen ymmärtämisen ja itseilmaisun kehittymistä tuetaan puheen tai korvaavien kommunikaatiokeinojen, kuten kuvien ja viittomien avulla. Puheterapian keinoin voidaan tukea myös lukemisen ja kirjoittamisen oppimista.

Paikka: vastaanottokäynnit tai käynnit kotona, päiväkodissa tai koulussa

Lisäksi huomioitavaa: puheterapiaan kuuluu olennaisesti kuntoutettavan lähiympäristö ohjaus

+

Tuula Laitila

puheterapeutti