Järjestämme toimintaterapiaa Tampereen toimipaikassamme.

Medifamilian toimintaterapiassa vahvistetaan voimavaroja arjen haasteiden kohtaamisessa. Toimintaterapiaan ovat tervetulleita perheet, lapset, nuoret ja kaikenikäiset aikuiset. Lasten toimintaterapiaa on mahdollista toteuttaa vastaanottokäynteinä Tampereen keskustassa toimipisteessä tai asiakkaan arkiympäristössä, koti-, koulu- ja päiväkotikäynteinä sopimuksen mukaan.

Kenelle ryhmätoimintaterapia on tarkoitettu?

Medifamilian toimintaterapia on suunnattu erityisesti neuropsykiatrisesti oirehtiville lapsille ja nuorille. Diagnoosina voi olla esimerkiksi ADHD-, ADD-, autismikirjon diagnoosi. Toimintaterapiaan voi osallistua myös ilman diagnoosia, mikäli lapsella on esimerkiksi haasteita sosiaalisissa taidoissa tai tunnesäätelyssä. Meille voi tulla asiakkaaksi kuntien /sairaanhoitopiirin palveluseteleillä/maksusitoumuksella tai Kelan maksusitoumuksella.

Mitä ryhmätoimintaterapia on ja miten ryhmät muodostetaan?

Jokaiselle lapselle etsitään hänen tarpeisiinsa sopivin ryhmä. Ryhmiä muodostettaessa huomioidaan lapsen ikä, diagnoosi ja toiminnalliset haasteet. Yksilölliset tavoitteet laaditaan yhteistyössä vanhempien ja lähettävän tahon kanssa. Ryhmämme käynnistyvät joko kalenterivuoden alussa tai syksyllä koulujen alkaessa.

Ryhmä kokoontuu keskimäärin kerran viikossa 60 tai 90 minuuttia/ kerta. Lisäksi kuntoutukseen sisältyy lapsen/nuoren yksilölliset käynnit sekä vanhempien ohjauksellisia tapaamiset tarpeiden mukaisesti sekä tarvittaessa yhteistyökäyntejä kuntoutujan verkostojen kanssa.

Ryhmätoimintaterapiaan osallistuu 4-6 lasta/nuorta. Ohjaajina on kaksi toimintaterapeuttia. Toimintaterapiaan kuuluu yksilökäyntien ohella myös tarpeen mukaan tiivis yhteistyö lähiverkostojen kanssa. Medifamilian toimintaterapeutit ovat kokeneita ammattilaisia, joilla on käytännönläheinen ote lasten ja nuorten arjen pulmien ratkaisemiseen. Heidän tukenaan toimii erikoislääkärin johtama moniammatillinen tiimi, johon kuuluu mm. psykologi, sairaanhoitaja, erityisopettaja ja sosionomi.

Mitä ryhmätoimintaterapiassa tehdään?

Ryhmiä on eri teemoin:

• vuorovaikutus-, leikki- ja tunnetaitojen ryhmä
• tarkkaavaisuus
• toiminnanohjaus ja sosiaalisten taitojen ryhmä
• sosiaalisten taitojen ja tunnesäätelyn ryhmä

Ryhmissä sovelletaan erilaisia toiminnallisia menetelmiä kuten pelejä, leikkejä, yhteistyötehtäviä ja luovia toimintoja. Taitojen kehittämisessä hyödynnetään myös vertaistukea ja mallioppimista. Luonnollisesti syntyvissä tilanteissa harjoitellaan hankalien vuorovaikutustilanteiden ratkaisemista ja mietitään erilaisia toimintavaihtoehtoja.

Pienempien lasten ryhmissä vahvistetaan leikkimistä ja leikkimisen avulla harjoitellaan myös sosiaalisia taitoja. Isompien lasten toiminnan tavoitteena on oppia suunnittelemaan, ennakoimaan, arvioimaan sekä ylläpitämään omaa toimintaa erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa. Ryhmissä harjoitellaan myös tunteiden ilmaisua, omien ja toisten tunteiden tunnistamista sekä tuetaan lapsen itsetunnon varmentumista

Terapiaryhmissämme sovelletaan erilaisia menetelmiä, esim. nuorten ryhmissä ART -menetelmää (Aggression Replacement Training). Sen avulla harjoitellaan sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja sekä moraalista päätöksentekoa. Keskeisinä tavoitteina on kehittää lapsen ja nuoren itsehillintää, tunteiden hallintaa sekä tukea vuorovaikutustaitojen edistymistä

Miten ryhmätoimitaterapiaan haetaan?

Toimintaterapiaan hakeudutaan hoitavan tahon kautta. Hakuväyliä on kaksi:

1. Kelan kustantamaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa sinua hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Kela myöntää kuntoutussuunnitelmasi perusteella terapioita yleensä vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Katso tarkemmat ohjeet täältä. 
2. Lääkinnällisenä kuntoutuksena kunnan tai sairaanhoitopiirin palvelusetelillä tai maksusitoumuksella. Kysy lisätietoja hoitavalta taholta.

Ota yhteyttä, autamme mielellämme:

Asiakaspalvelun numero: 010 525 8801
Sähköposti: kuntoutus@coronaria.fi