Järjestämme toimintaterapiaa Tampereen toimipaikassamme.

Medifamilian toimintaterapiassa vahvistetaan voimavaroja arjen haasteiden kohtaamisessa. Toimintaterapiaan ovat tervetulleita perheet, lapset, nuoret ja kaikenikäiset aikuiset. Toimintaterapiaa on mahdollista toteuttaa vastaanottokäynteinä Tampereen keskustassa toimipisteessä tai asiakkaan arkiympäristössä, koti-, koulu- ja päiväkotikäynteinä sopimuksen mukaan.

Toimintaterapiaan kuuluu yksilökäyntien ohella myös tarpeen mukaan tiivis yhteistyö lähiverkostojen kanssa.

Kenelle yksilötoimintaterapia on suunnattu?

Medifamilian toimintaterapia on suunnattu erityisesti neuropsykiatrisesti oirehtiville lapsille ja nuorille. Meille voi tulla asiakkaaksi kuntien/sairaanhoitopiirin palveluseteleillä/maksusitoumuksella tai Kelan maksusitoumuksella. Diagnoosina voi olla esimerkiksi ADHD-, ADD-, autismikirjon tai kehityksellisen kielihäiriön diagnoosi. Lisäksi yksilötoimintaterapia sopii lapsille, joilla on kehitysviivettä tai kehitysvamma. Toimintaterapiaan voi osallistua myös ilman diagnoosia, mikäli lapsella on esimerkiksi haasteita sosiaalisissa taidoissa tai tunnesäätelyssä.

Yksilötoimintaterapian tavoitteet

Yksilötoimintaterapian tavoitteena on tukea yksilön itsenäistä ja omatoimista suoriutumista elämän eri osa-alueilla yksilölle merkityksellisen toiminnan kautta. Yksilötoimintaterapiassa vahvistetaan yksilön kykyä selviytyä ja saada onnistumisen kokemuksia arjen toimista. Lapsilla ja nuorilla tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi leikit ikätovereiden kanssa, koulunkäynti, harrastukset ja päivittäiset toimet.

Medifamilian toimintaterapeutit ovat kokeneita ammattilaisia, joilla on käytännönläheinen ote lasten ja nuorten arjen pulmien ratkaisemiseen. Heidän tukenaan toimii erikoislääkärin johtama moniammatillinen tiimi, johon kuuluu mm. psykologi, sairaanhoitaja, erityisopettaja ja sosionomi.

Mitä yksilötoimintaterapiassa tehdään?

Lasten ja nuorten toimintaterapiassa harjoitellaan mm:

• sosiaalisia vuorovaikutustaitoja
• tarkkaavaisuuden säätelyä, keskittymiskykyä
• karkea- ja hienomotorisia taitoja
• oman toiminnan ohjauksen taitoja
• tunnetaitoja
• kouluvalmiuksia
• leikkitaitoja

Miten yksilötoimintaterapiaan haetaan?

Toimintaterapiaan hakeudutaan hoitavan tahon kautta. Hakuväyliä on kaksi:

1. Kelan kustantamaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa sinua hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Kela myöntää kuntoutussuunnitelmasi perusteella terapioita yleensä vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Katso tarkemmat ohjeet täältä. 
2. Lääkinnällisenä kuntoutuksena kunnan tai sairaanhoitopiirin palvelusetelillä tai maksusitoumuksella. Kysy lisätietoja hoitavalta taholta.

Ota yhteyttä, autamme mielellämme:

Asiakaspalvelun numero: 010 525 8801
Sähköposti: kuntoutus@coronaria.fi

 

+

Jenna Räsänen

Toimintaterapeutti
+

Krista Purontaka

toimintaterapeutti
+

Heidi Salojärvi

+

Maija Syrjä

toimintaterpeutti AMK
+

Viivi Hanhilahti

Toimintaterapeutti AMK
+

Marjut Pienimäki

toimintaterapeutti
+

Pauliina Sillanpää